NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


1. Vispārēji

1.1. SIA „Sudraba saule" reģ Nr. 40103920728 juridiskā adrese Zemeņu iela 31a, Jūrmala, LV-2008 un faktiskā adrese Ģertrūdes iela 73, Rīga, LV-1011 (turpmāk tekstā-Sudraba saule) nodrošina tīmekļa lapā www.grazulsjewelry.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
1.2. Sudraba saule patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus.
1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Sudraba saule Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

2. Privātums

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. Cenu politika

3.1. Visas cenas interneta veikalā www.grazulsjewelry.lv ir norādītas ar nodokļiem. Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.
3.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, mēs ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja mums neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

4. Piegāde

4.1. Piegāde tiek veikta ar "Latvijas Pasts" un "Omniva" starpniecību.
4.2. Preces, kuras var iegādāties uzreiz, tiek nosūtītas nākamajā darba dienā pēc maksājuma saņemšanas.
4.3. Preces, kuras nepieciešams izgatavot, tiek nosūtītas nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma izgatavošanas.
4.4. Pasūtījuma izgatavošanas laiks- līdz vienai nedēļa, ja nav sākotnēji atrunāti citi izgatavošanas termiņi.
4.5. Preci sākam izgatavot pēc maksājuma saņemšanas. Par to tiek nosūtīts e-pasta paziņojums.
4.6. Preci bez piegādes izdevumiem iespējams saņemt mūsu veikalā-darbnīcā Rīgā, Ģertrūdes ielā 73.

5. Apmaksa

5.1. Apmaksa tiek veikta ar maksājumu sistēmas "STRIPE" starpniecību ievadot bankas kartes datus.

6. Preču atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Sudraba saule.
6.2. Preču atgriešana notiek saskaņā ar  LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.


7. Nepārvaramā vara

7.1. Sudraba saule nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.